Dešavanja u Kladovu

Centar za kulturu Kladovo

Centar za kulturu Kladovo je ustanova polivalentnog tipa koju je osnovala Opština Kladovo novembra 1996. godine, pravno nasleđujući, prethodne dve ustanove, "Dom kulture" i "Dom omladine". Ustanova je neprofitna i osnovna delatnost je kulturno-obrazovna i umetnička.

Centar se bavi bibliotečkom delatnošću, organizovanjem i difuzijom pozorišnih predstava, koncerata svih žanrova muzike, prikazivanjem filmova u bioskopu, baletskih i operskih predstava, organizovanjem književnih promocija, tribina, seminara, kurseva, simpozijuma, modnih revija, festivala, manifestacija, smotri, izdavaštvo, naučno-obrazovna delatnost, izložbena-galerijsko, produkcija sopstvenih programa, amatersko stvaralaštvo i profesionalno – scenska delatnost.

Kroz podršku brojnim umetnicima, amaterima i profesionalcima, Centar za kulturu Kladovo, nastoji da svojim programskim aktivnostima promoviše i unapredi značaj kulturnih vrednosti na području opštine, i to kako organizovanjem kvalitetnih kulturnih sadržaja, gostovanjem istaknutih i priznatih umetnika, tako i podsticanjem i podrškom različitih oblika umetničkog stvaralaštva svih društvenih slojeva i kategorija lokalnog stanovništva.

Programi se organizuju u dva fizički odvojena objekta. Dom kulture (1976.g.) i Dom omladine (1984.g.), amfiteatar na Dunavskom keju i plato Doma omladine u centru grada (za letnje programe).