Маршрута библиобуса за јануар и фебруар 2024. године

18.01.2024.

Библиобус Библиотеке "Центар за културу" Кладово након зимског распуста почиње са обиласком
11 насеља општине Кладово по следећем редоследу током јануара и фебруара 2024. године.

Јануар 2024.

23.01. Мала Врбица, Велика Врбица
24.01. Подвршка
26.01. Брза Паланка
29.01. Костол, Ртково
31.01. Милутиновац, Вајуга, Корбово

Фебруар 2024.

02.02. Нови Сип, Текија
05.02. Мала Врбица, Велика Врбица
07.02. Подвршка
09.02. Брза Паланка
12.02. Костол, Ртково
14.02. Милутиновац, Вајуга, Корбово
19.02. Мала Врбица, Велика Врбица
21.02. Подвршка
23.02. Нови Сип, Текија
26.02. Костол, Ртково
28.02. Милутиновац, Вајуга, Корбово

01. март Брза Паланка

Другари, спремите прочитане књиге за раздужење и направите нове спискове за задужење.
Доносмо вам нове књиге и лепа изненађења!

Фото: Програм рецитала ученика из Корбова у част Библиобуса, сезона 2023.