Поклон књиге Народне библиотеке Србије библиотеци у Кладову

07.06.2024.

Библиотека “Центар за културу” Кладово добила је на поклон још један пакет нових књига од Народне библиотеке Србије.

Од почетка године пристигло је неколико пакета са укупно 138 књига разноврсних жанрова са жељом да нађу пут до читалаца, пруже одређено сазнање и задовољство будућим корисницима у граду али у насељима општине Кладово која обилази покретна библиотека.

Поклон књиге дистрибуира Одељење Селективне набавке, одсек за размену, поклон и куповину Народне библиотеке Србије на основу достављених спискова сувишка у фонду НБС свим јавним библиотекама у Србији. На основу тих спискова библиотекари сами врше избор књига.

Акција Народне библиотеке Србије је за сваку похвалу. 

Запослени у Библиотеци "Центар за културу" Кладово у своје име и у име око 1.400 корисника, још једном се захвљају националној институцији културе, Народној библиотеци Србије која у континуитету помаже и подржава рад мањих библиотека у унутрашањости Србије.