Чланарина Библиотеке у Кладову за 2024. годину на нивоу претходне године

05.01.2024.

Утврђује се чланарина корисника Библиотеке „Центар за културу“ Кладово за 2024. годину и то у следећим износима;

           Чланарина за ученике, студенте, незапослене;

-          Годишња чланарина.......................500 динара  

-          Полугодишња чланарина.............. 300 динара  

-          Месечна чланарина ....................... 200 динара    

-          Дневна чланарина ......................... 100 динара  

          Чланарина за запослене;

-          Годишња чланарина....................... 800 динара    

-          Полугодишња чланарина ............ . 400 динара    

-          Месечна чланарина ........................ 300 динара   

-          Дневна чланарина .......................... 200 динара  

           Породична чланарина;

 

-         Годишња чланарина (најмање три члана) 1.200 динара
     
          Колективна чланарина;

-         За запослене (група од 10 запослених) по појединачној цени од 500 динара

      -    За ученике основнe школе (од 5. разреда) и средњих школа (група од 10 запослених) по појединачној цени од 500 динара 

      Накнаде;

-   Замена изгубљене чланске карте................................  200 динара  

-   Закашњење за сваки месец  ........................................  100 динара

 

          Бесплатне категорије корисника;

-          Сва деца до завршетка 4. разреда основне школе;

-          Корисници покретне библиотеке-библиобуса у насељима општине Кладово;

-          Корисници старији од 65 година живота, 65+;

-          Добровољни даваоци крви (тј. они који су дали крв у текућој и претходној години);

-          Донори органа;

-          Запослени у установи, чланови Управног и Надзорног одбора установе;

-          И други који су помагали рад библиотеке (по писаној одлуци директора).

 

При упису корисника са правом на бесплатно чланство потребно је приложити одређени доказ (припадање категорији): копија насловних страна ђачке књижице,  књижице добровољног даваоца крви, потврда о донорству органа, итд ...  

Једногодишња бесплатна чланарина;

-          Ученици основних и средње школе са територије општине Кладово који су школску годину завршили са одличном успехом (ново учлањење или продужење ранијег). Одлични ђаци, у периоду од 28. јуна до 30. септембра текуће године, имају могућност бесплатног уписа који ће трајати до 31. децембра наредне календарске године. Потребно је донети на увид библиотекару фотокопију сведочанства, односно ђачку књижицу.

За детаљне информације обратите се библиотекару.

Попусти;

-          У току календарске године постоје дани попуста на годишњу чланарину или бесплатан упис у данима појединих манифестација-јубилеја, о чему ће се давати накнадна обавештења на огласним местима библиотеке и у медијима.

  •  2. април – Светски дан дечје књиге........ попуст 50% (само за децу)
  • 23.април – Светски дан књиге ................ попуст 50% (за све категорије)
  • 23. мај – Дан Библиотеке – Дан када је први пут правно формално основана Народна књижница и Читаоница у Срезу Кључком (23. 5.1947.) - Бесплатан упис (за све категорије)
  •  8. септембар – Светски дан писмености  - попуст 50% (за све категорије)
  •  1. новембарДан првог писаног трага о постојању читаонице у Кладову ( 1.11.1873. година) -  Бесплатан упис (за све категорије)

                                                                          

                                                               У Кладову, дана 5. јануара 2024. године