14. decembar – Dan bibliotekara Srbije

14.12.2019.

 14. decembar se obeležava kao Dan bibliotekara Srbije.


Svečanim činom obeležava ga Bibliotekarsko društvo Srbije koje je osnovano 14. decembra 1947. godine u Beogradu u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ kao strukovno udruženje bibliotečkih radnika svih tipova biblioteka u Srbiji.

Na tradicionalnoj proslavi bibliotekara Srbije dodeljuju se nagrade Bibliotekarskog društva Srbije: "Stojan Novaković“, "Zapis“ i "Najbolji bibliotekar“ i povelje Bibliotekarskog društva Srbije za doprinos razvoju bibliotekarstva u Srbiji.

 

Ove godine Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo je na Dan bibliotekara Srbije od svoje Narodne biblioteke Srbija dobila na poklon 150 knjiga za decu za potrebe bibliobusne službe.

 

Bibliobus u Kladovu devet godina obilazi 12 sela na području opštine Kladovo dostavljajući besplatno svojim najmlađim korisnicima knjige uz povremene programske aktivnosti animirajući pri tom korisnike, nastavnike i meštane sela.

Sažimajući bogato iskustvo u želji da se podeli sa drugima i prihvate nova, početkom oktobra ove godine uspešno smo realizovali projekat Prvi Festival bibliobusa koju je pratila međunarodna konferencija na temu „Predstavljamo Vam našu pokretnu biblioteku“  finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja RS.

Kao kruna uspeha, na naš praznik bibliotekara darovani smo i nagrađeni novim i veoma kvalitetnim naslovima za korisnike bibliobusa. Poklon knjige i nekoliko kompleta edukativnih igrica su već od 18. decembra 2019. godine na raspolaganju korisinica a podeliće ih Deda Mraz Bibliotekar.

Ovakvi gestovi, daju nam podsticaj da se i dalje borimo za razvoj kulture čitanja i dostupnosti knjige.

Hvala najlepše našoj nacionalnoj ustanovi kulture na pažnji i podršci.

 

 

Na dan bibliotekara Srbije, u želji da demistifikujemo zanimanje i delatnost vezanu za bibliotekarstvo, dajemo Vam odgovore, u želji da bolje upoznate profesiju bibliotekara, pošto nam se često upućuju upravo dole navedena dva pitanja;

 

-          Ko je bibliotekar i koje poslove obavlja?

-          Kako se školovati za bibliotekara?

 

Ko je bibliotekar?

 

Autor teksta:

Olivera Nastić diplomirani bibliotekar-informatičar

 

„Bibliotekari su profesionalna grupa ljudi koja radi na uređivanju svih izvora informacija prema potrebama korisnika. Njihov zadatak je organizacija korpusa ljudskog znanja uz pomog bibliografskih metoda i tehnika. Savremeni zahtevi visokog obrazovanja su: fleksibilnost, interdisciplinarnost, kreativnost i doživotno učenje, a potrebno je povećati delotvornost, multidisciplinarnost i netradicionalnost obrazovanja.

Biblioteke u tome imaju značajnu ulogu, jer one podupiru razne funkcije kao što su podučavanje, istraživanje, usvajanje novog znanja i posredovanje znanja i kulturne prošlosti i sadašnjosti generacijama koje dolaze.

Biblioteke učestvuju u obrazovanju korisnika za delotvorno pronalaženje, pristup, razmenu i upotrebu informacija.

Bibliotekarstvo je savremena, aktuelna, dinamična i zanimljiva delatnost, mada njeni počeci sežu još u doba antike. Danas se bibliotekari ne bave samo knjigama u papirnom obliku, već i elektronskim publikacijama. Funkcija biblioteke kao potpore učenju može se sastojati u pružanju informacijskih usluga u užem smislu (pretraživanje informacijskih izvora, međubibliotečka pozajmica, informacijske usluge) ili, u širem smislu, kao potpora informacijskom opismenjavanju. Bibliotekar na taj način preuzima važan vaspitno-obrazovni zadatak, a time i odgovornost za kvalitet obrazovnog procesa. Svoju odgovornost on deli sa nastavnicima i studentima. Zbog toga bi bibliotekari trebalo da budu ne samo kompetentni u pretraživanju i čuvanju informacija već i informatički pismeni i vešti u korišćenju aplikacija koje nude savremene tehnologije.“

 

 

Kako se školovati za bibliotekara?

 

O školama za obrazovanje bibliotekara u Srbiji možete se informisati ovde:

 

-          Katedra za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/bibliotekarstvo-i-informatika/

 

-          Katedra za jezik, književnost i bibliotekarstvo Pedagoškog fakulteta u Somboru

http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/2015-03-25-09-38-47/2015-03-27-07-36-28/katedra-za-bibliotekarstvo

 

O školama za obrazovanje bibliotekara u svetu možete se informisati ovde:

https://unilib.libguides.com/c.php?g=660476&p=4664177