23. april – Svetski dan knjige i autorskih prava

17.04.2015.

U godini kada Narodna biblioteka Srbije obeležava Svetski dan knjige i autorskih prava sa pozivom da se javnost pridruži afirmaciji knjige i kulture čitanja, što je za svaku pohvalu, biblioteka u Kladovu, nažalost, već drugu godinu zaredom nema odobren nijedan dinar od strane osnivača za kupovinu knjiga, koje su potreba 1.600 korisnika.

Obezbeđivanje  finansijskih sredstava za nesmetan rad biblioteka i popunu knjižnog fonda,  je  zakonska obaveza lokalne samouprave na osnovu odredaba iz Zakona o kulturi („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009), i Zakona  o bibliotečko-informacionoj delatnosti  („Sl. glasnik RS“ br. 52/2011).

 Suočeni sa degradacijom ostvarenih rezultata u radu ustanove i sa velikim problemom obnove knjižnog fonda, prvenstveno najmlađih korisnika koji čine polovinu članstva, Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo oslonila se na sopstvene snage i od prikupljene članarine svojih korisnika, naručene su i kupljene knjige za 245.100,90 dinara.

Nabavljena je prioritetna literatura koja se najviše traži od strane korisnika, kao i nova tražena izdanja.

Od izdavačkih kuća „Propolis books“, „Kreativni centar“, „Bookland“, „Evro-Giunti“, „Čarobna knjiga“, „Vulkan“, „Laguna“  i „Leo“, kupljeno je ukupno 447 knjiga.

 Podsetimo se da je odluka o obeležavanju Svetskog dana knjige i autorskih prava doneta na Generalnoj konferenciji UNESCO-a održanoj u Parizu 1995. godine.