310 godina klavira - muzički praznični jubileji

18.12.2019.

Biblioteka “Centar za kulturu” Kladovo i Osnovna muzička škola “Konstantin Babić” iz Kladova udruženim snagama u vreme predstojećih praznika zaokružuju uspešnu poslovnu godinu i saradnju organizacijom muzičkog događaja “Muzički praznični jubileji”.

Četvrtak, 26. decembar 2019. godine. - Tačno vreme i mesto programa, naknadno će biti objavljeno.

Povodi su mnogobrojni i uzajamno važni:

-          50 godina od osnivanja Osnovne muzičke škole “Konstantin Babić” u Kladovu

-          10 godina od smrti prof. Konstantina Babića kompozitora po kome škola nosi naziv

-          150 godina od rođenja Vladimira Đorđevića, prvog srpskog etnomuzikologa

-          310 godina od kada je napravljen prvi klavir

-          215 godina rođenja i 170 godina smrti Johana Štrausa,

-          70 godina od smrti Ričarda Štrausa,

U toku školske 2018/2019 godine, 150 učenika i oko 30 nastavnika, koristili su svakodnevno prostorije ustanove kulture (objekat Dom omladine u centru grada) za svoje nastavne aktivnosti, zbog izvođenja građevinskih radovau prostorijama OMŠ.

Promenjena namene prostorija ustanove culture, učinila je još vrednijim sadržaje culture, suptilno skrećući pažnju svih nas pa i prolaznika, zvucima violine, klavira, harmonike, gitare, trube … Na ovaj način spoznali smo da ovakav objekat može pružiti još veće mogućnosti udruživanja i prikazivanja talenata i obrazovanja mladih ali irazvoj kreativnih potencijala.

Događaj “Muzički praznični jubileji” osmišljen je kao tribinsko-muzički prikaz značajnih imena i jubileja iz društvenih i umetničkih delatnosti sa interaktivnim dijalogom publike, muzičkim nastupom dece i mladih (instrumental i horsko pevanje) spajanjem ustanova kulture i obrazovanja.