5. jun – Svetski dan zaštite životne sredine

04.06.2019.

Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine - 5.juna, zelena biblioteka na točkovima iz Kladova obilazi 12 naselja opštine Kladovo i u okviru redovnog pužanja usluga u izdavanju knjiga promoviše kroz dodatne edukativne aktivnosti potrebu očuvanja životne sredine. Na ovaj način skreće se pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, uništavanje šuma, nestanak velikog broja vrsta i druge, kako bi se stimulisao razvoj ekološke svesti ljudi. 
Korisnici bibliobusnih uslug adobiće na poklon edukativne i korisne publikacije na tu temu.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Program zaštite je nazvan UNEP.

Predlog da se proslavlja 5. juni je dala delagacija Jugoslavije.

Danas, u svetu se na ovaj dan u više od 100 zemalja pokreću brojne aktivnosti u koje je uklјučena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju.

 

Zapratite korisne linkove:

 

http://www.ekologija.gov.rs/

https://www.danas.rs/drustvo/kladovo-zelena-biblioteka-na-tockovima/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5