Antika fest u Kladovu

20.08.2012.

Pozorišna predstava, drevni običaji i promocija knjiga, čine program Antika festa koji će biti održan 25. avgusta u Felix Romuliani u Zaječaru i dan kasnije u Centru za kulturu Kladovo.

Program Antika festa obuhvata predstavu “Eneida” Teatra kabare iz Tuzle i promociju knjige “Antičko pozorište” Gvida Paduana, u izdanju beogradske kuće Clio i prevodu Dušana Popovića sa italijanskog.

 Program na letnjoj pozornici Centra za kulturu Kladovo u nedelju  26. avgusta 2012. obuhvata:

19,00h – Reč na otvaranju Antika fest u Kladovu – Žaklina Nikolić direktorka Centra za kulturu Kladovo

19,05h – Nastup etno muzičke grupe “Veles” iz Kladova

19,15h – Promocija knjige “Antičko pozorište”. Govore: Nebojša Bradić - reditelj i incijator projekta “Antika fest”, Zoran Hamović – glavni urednik IP CLIO Beograd, glumci – Vlado Kerošević, Milica Kerošević, Milica Jovašević, Saša Đurašević

19,45h – “ENEIDA” pozorišna predstava Teatra kabare Tuzla

 

“Antičko pozorište” - reč je o knjizi iz edicije “ARS Scena”, a predstavlja uvod u antičku dramu - od Eshilovih “Persijanaca” do Pseudo-Senekine “Oktavije”. U iscrpnoj rekonstrukciji zapleta, ideja-vodilja i izvora problema, koje svaka drama pruža unutar celokupnog opusa svakog od autora, prikazano je 85 sačuvanih dela antičkog grčkog i rimskog pozorišta. Knjiga je napisana u ubeđenju da je antičko pozorište živi deo naše sadašnjice. Autor u prvi plan ističe veliki doprinos koji su, posredstvom svog teatra, Grci i Rimljani dali oblikovanju ljudske samosvesti, tražeći odgovor na pitanje: Šta je život? Je li to delovanje ili trpljenje, praznina ili vrednost, samoća ili dijalog?

Publika Antika festa videće i pozorišnu predstavu “Eneida”, nastalu na osnovu Vergilijevog epa, u režiji Vlade Keroševića.

Eneida” je ispevana u čast Oktavijana Augusta, kada se osamostalio i učvrstio vladarski položaj. Glavni junak je trojanski ratnik Eneja koji je uspeo da se spase iz pakla poražene Troje, stigne na obale Lacija i udari temelje za osnivanje potonjeg Rimskog carstva. U njegova lutanja Sredozemljem uključivali su se i bogovi koji su pokretali prirodne sile da njegovo putovanje postane što dramatičnije.

„Antika fest je više od festivala antičke drame, jer na svoj način prepoznaje antiku u različitim dimenzijama našeg života, ali i ističe potrebu za živim pozorištem. Grci su imali duboku potrebu za dramom. Prilikom njenog stvaranja osnovali su demokratiju i zasnovali temelj naše civilizacije. Zato ćemo pored klasičnih tekstova antike, u narednim edicijama festivala predstaviti i Šekspirove drame koje su locirane u Grčkoj i Rimu, kao i savremenu produkciju drame „Dobro došli u Tebu”. Podsticajna za buduće učesnike ovog festivala svakako će biti i promocija knjige „Antičko pozorište” Gvida Paduana, koja potvrđuje da je antičko pozorište deo naše svakodnevice. U ovoj knjizi prikazano je 85 sačuvanih dela antičkog pozorišta koja se baziraju na iscrpnoj rekonstrukciji zapleta i ideja vodilja, a pisana je sa uverenjem da je ova vrsta teatra i živi deo naše sadašnjice, objašnjava reditelj Nebojša Bradić, inicijator ovog festivala.“

Antika fest organizuju zaječarski Narodni muzej, Centar za kulturu Kladovo, Etnografski muzej u Beogradu i Udruženje "Kreativna Srbija".