Bibliobusna maršuta za novembar 2016.

02.11.2016.

Dragi korisnici usluga Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo, ako ne možete da dođete u biblioteku, biblioteka dolazi Vama svojim bibliobusom.

Raspored obilaska bibliobusa za novembar 2016. je sledeći:

02. XI 2016. - Podvrška

04. XI 2016. - Brza Palanka 

07. XI 2016. - Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica i Rtkovo

09. XI 2016. - Milutinovac, Vajuga, Korbovo

10. XI 2016. - Davidovac, Novi Sip, Tekija 

16.XI 2016. - Podvrška

18.XI 2016. - Brza Palanka

21.XI 2016. - Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica i Rtkovo

23.XI 2016. - Milutinovac, Vajuga i Korbovo

25.XI 2016. - Davidovac, Novi Sip i Tekija

30.XI 2016. - Podvrška

Na fotografijama su učenici Osnovne škole "Stefanija Mihajlović" iz Brze Palanke i Osnovne škole "Svetozar Radić"  iz Tekije

Ovo smo mi – video spot bibliobusa Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo:

https://vimeo.com/149218984