Biblioteke našeg okruženja

22.10.2012.

Internet prezentacija Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo postala je član prve srpske virtuelne bibliotečke mreža – Biblioteke našeg okruženja.

Informacije o našim programima i aktivnosti dostupne su http://www.biblioteke.org.rs/

Ilustrator:

Dobrosav Bob Živković

http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B