Četristo hiljade dinara za kladovsku biblioteku

18.05.2016.

Na konkursu Ministarstva za kulturu i informisanje RS kladovskoj Bibiloteci su odobrena sredstva u iznosu od 400.000,00 dinara za realizaciju projekta „Kazan kult Kladovo – društveni običaji i svečana događanja kao deo nematerijalnog nasleđa – edukacija i održivost“.

Autor projekta je Žaklina Nikolić direktor Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo koja ističe da je ovo projekat iz oblasti nematerijalnog nasleđa koje Ministarstvo kulture i informisanja RS prepoznaje i finansira već pet godina.

Prvobitni naziv projekta „Antika fest“, vezivao je nalazište Felix Romuliana u Zaječaru i Kladovo. Tradicija i saradnja se nastavlja, ali Kladovo sa novim nazivom koji je predložio reditelj Goran Marković jedan od učesnika ovog stručnog skupa.

Projektom je planirano organizovanje stručnog skupa, koji bi omogućio sagledavanje različitih aspekata zaštite, očuvanja elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa koji se odnose na ovu oblast, kao edukativni rad sa stručnjacima institucije zaštite i polaznicima iz lokalne zajednice.

Cilj projekta je da se kroz uključivanje stručnjaka iz različitih oblasti iz sistema zaštite kulturnog nasleđa, na stručnoj konferenciji sagledaju iskustva i identifikuju mogućnosti, kako na polju zaštite, tako i u sferi promocije ovog segmenta kulturnog nasleđa.

Sa resursima lokalne zajednice i iskustvima stručnjaka predstaviće se koncept koji ukazuje na razvoj integrativnog pristupa očuvanja različitosti oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u bogatom Đerdapu na Dunavu kod Kladova, gde biblioteka kao jedina ustanova kulture sublimira sve aktivnosti, pa i nematerijalno kulturno nasleđe.

Projekat se realizuje tokom avgusta i septembra 2016. godine.