Čitalački maraton u biblioteci

04.04.2016.

Biblioteka „Centar za kulturu“  Kladovo organizuje „Čitalački maraton“ za kategoriju čitaoca od 14 godina pa naviše.

Uslov za učesvovanje u ovoj akciji je čitanje minimalno jedne knjige domaćeg autora, čime pokušavamo da utičemo na veće interesovanje čitanja knjiga domaćih autora.

Akcija traje od 17. februara do 15. aprila 2016. godine.

Najrevnosnije čitaoce očekuju nagrade u vidu knjiga kao i besplatan upis u biblioteku.