Dani evropske baštine u Kladovu

19.09.2016.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo u saradnji sa Javnim preduzećem „Nacionalni park“ Đerdap, programski obeležava manifestaciju „Dani evropske baštine“, koja ove godine obrađuje temu  „Kulturno nasleđe i zajednice – živeti s nasleđem“.

Tradicionalno, septembar je posvećen promociji bogatstva i raznolikosti nasleđa, ali i prilika da se vide pozitivni primeri – kako ga održivo koristiti i na raznovrsne načine promovisati i popularisati, posebno među mladima, na kojima ostaje da ga čuvaju za sledeće generacije.

Ideja programa jeste da preispita i učini vidljivim vrednosti kulturnog nasleđa u potezu Nacionalnog parka „Đerdap“ pa do Kladova.

Od 20. septembra do 9. oktobra 2016., u ambijentu bogate foto-dokumentacione izložbe „Dunavska klisura – srpska obala“, izložena je i maketa potopljenog ostrva Ada Kale sa pratećim foto-dokumentacionim sadržajem, koja čini jedan mali delić bogate kulturne baštine Đerdapa (http://www.npdjerdap.org/?page_id=2)

 Program DEB-a u Kladovu obuhvata:

-          Izložba „Dunavska klisura – srpska obala“ JP Nacionalni park „Đerdap“

-          Izložba makete potopljenog ostrva Ada Kale

-          Izložba fotografija Zavičajnog fonda biblioteke „Život na osrtvu Ada Kale do potapanja 1971.godine“

-          Edukativne radionice za decu uz asistenciju bibliotekara:

-         „Kulturno nasleđe i zajednice – živeti s nasleđem“ (puzle JP NP „Đerdap“)

-          "Kazan Kult - Tajna potopljenog ostrva Ada Kale“

 Otkrijte skrivene lepote Đerdapa i kvalitet života sa nasleđem!

Više o manifestaciji „Dani evropske baštine“ koju podržava Minstarstvo kulture i informisanja Republike Srbije:

http://www.kultura.gov.rs/lat/aktuelnosti/dani-evropske-bastine-2016--godine

 

Ove godine Srbija se priključila inicijativi Saveta Evrope da Dani evropske baštine na evropskom nivou budu obeleženi zajedničkom temom „Kulturno nasleđe i zajednice“. Tema se zasniva na načelima Okvirne konvencije Saveta Evrope o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo (Faro, 2005), koja naglašava važnu ulogu koju imaju zajednice u upravljanju svojim kulturnim nasleđem i okruženjem, naglašavajući vrednost i potencijal kulturnog nasleđa kao resursa održivog razvoja i kvaliteta života.

Ova tema je odabrana sa ciljem da se istakne značaj i rad zajednica - udruženja, porodica, grupa prijatelja i drugih koji upravljaju svojim kulturnim nasleđem i štite ga na brojne načine. Isto tako, nadamo se da će na ovaj način, podizanjem svesti o značaju sopstvenog okruženja i kulturnog nasleđa u njemu, i drugi biti inspirisani da se brinu o svom, a samim tim našem, zajedničkom nasleđu. Potencijal koji nudi kulturno nasleđe je ogroman i koristi svima.

Korisni linkovi:

http://www.europeanheritagedays.com/

http://www.npdjerdap.org/

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5/