Dečja nedelja - podrška porodici - najbolja podrška deci!

03.10.2015.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo i ove godine organizuje bogat program u okviru Dečije nedelje, koja traje od 5. do 11. oktobra 2015. godine

Ove godine, Dečija nedelja će biti još jedna prilika da se, poštujući odgovarajuća međunarodna i nacionalna dokumenta kao i pozitivne propise, stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na život u porodici.

Zbog toga, Program aktivnosti u 2015. godini odvijaće se pod motom: Podrška porodici – najbolja podrška deci!

Aktivnosti su sledeće:
 

Ponedeljak, 05. oktobar 2015.  

 „Prvi korak u biblioteci“ -  Celodnevno druženje sa đacima prvacima i besplatan upis u biblioteku

17h - Dodela diploma i nagrada za „Naj čitaoca letnjeg maratona 2015“

Kreativna izložba u biblioteci

Bibliobus obilazi sela opštine Kladovo sa programom „Prvi korak u bibliobusu“

Utorak, 06. oktobar 2015.  

11,30 –Književno druženje sa dečijim piscem. Gost - Slobodan Stanišić

(organizovano druženje sa učenicima IV, V i VI razreda osnovne škole)

Kreativna izložba u biblioteci

Bibliobus obilazi sela opštine Kladovo sa programom „Prvi korak u bibliobusu“
Sreda, 07. oktobar 2015.

„Prvi korak u biblioteci“ - Celodnevno druženje i besplatan upis u biblioteku predškolskog uzrasta predškolske ustanove „Neven“ iz Kladova   

Kreativna izložba u biblioteci

Bibliobus obilazi sela opštine Kladovo sa programom „Prvi korak u bibliobusu“

Četvrtak, 08. oktobar 2015.

Pričaonica „Moja porodica“ i druženje sa članovima Udruženja za pomoć osobama ometenim u razvoju „Nada“ Kladovo

Kreativna izložba u biblioteci

Bibliobus obilazi sela opštine Kladovo sa programom „Prvi korak u bibliobusu“

Petak, 09. oktobar 2015.

17h - Kreativna radionica "Skrivalica - pronađi knjigu"

Kreativna izložba u biblioteci

Bibliobus obilazi sela opštine Kladovo sa programom „Prvi korak u bibliobusu“

 

Dečija nedelja ima dugu i bogatu tradiciju. Iako se na našim prostorima obeležava od 1934. godine, Zakonom o društvenoj brizi o deci, uvedena je 1987. na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije. Od tada se odvija svake godine u prvoj punoj nedelji u mesecu oktobru.

Tokom proteklih godina misija Dečije nedelje se razvijala, a ova nacionalna manifestacija postala je model svestrane saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, kao i povezivanja važnih aktera i činilaca koji udruženi deluju ka istom cilju – poboljšanju položaja deteta u Srbiji.

Uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u realizaciji aktivnosti Dečje nedelje učestvuju vladine institucije, organizacije i udruženja građana.

Dečija nedelja ukazuje na stvarni položaja deteta i mladih u društvu, skreće pažnju na dete kao nosioca prava da odrasta u što boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu u celini. Na taj način Dečja nedelja u kontinuitetu senzibiliše javnost na potrebu za kontinuinirano ostvarivanje dečjih prava u našem društvu i doprinosi ambijentu koji pruža jednake šanse za razvoj i ostvarenje punog potencijala dece, kao i njihovo učešće u društvenom životu.

Dečija nedelja prepoznatljivo i vidljivo ukazuje na važna i aktuelna pitanja, ističući potrebu daljeg razvoja savremenog nacionalnog sistema za promociju i zaštitu dečijih prava. Takođe, Dečja nedelja podstiče unapređenje položaja deteta u našem društvu kroz kontinuinirani razvoj svih uslova, i pružanje finansijske, socijalne, zdravstvene, kulturne i obrazovne podrške za ostvarenje ovih ciljeva.

Ove godine u realizaciji Programa aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje svi akteri pružiće doprinos stvaranju povoljnijih uslova za podizanje dece i svojim aktivnostima doprineti jačanju svesti o potrebi stvaranja društvenih uslova za život u porodici koja ima unutrašnju stabilnost i socijalnu sigurnost, u kojoj su svi njeni članovi uključeni u svet rada i stvaranja prema svojim mogućnostima.

Program aktivnosti Dečije nedelje čini niz aktivnosti na republičkom i lokalnom nivou, uz puno učešće dece i mladih.

Prijatelj druženja sa decom u Dečijoj nedelji je porodična kompanija "Tekijanka" Kladovo.