Foto konkurs koji promoviše knjigu i čitanje

27.07.2014.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo objavljuje foto-konkurs na temu: „Knjiga, ti i leto“.

Nagrađujemo tri najbolje fotografije koje promovišu knjigu i čitanje.

Pravo učešća imaju fotografi amateri, ljubitelji čitanja bez obzira na uzrast.

Radovi treba da prikazuju osobu/-e koja čita/ju. Može se učestvovati sa najviše tri fotografija (crno bele ili u boji, bez kompjuterske obrade).

Radove slati u jpeg formatu sa nazivom/opisom i podacima o autoru (ime i prezime, godina rođenja, telefon i mejl) na adresu kulturakld@gmail.com do 31.08.2014.

Izložba pristiglih fotografija i dodela nagrada održaće se tokom septembra 2014. u holu biblioteke o čemu će svaki učesnik konkursa lično, a javnost, putem ovog web portala i lokalnih medija biti obaveštena.

Prijatelj knjige, kreativnosti, druženja i bogatog fonda nagrada je d.o.o. „Tekijanka“ Kladovo.    

Glavna nagrada je digitalni foto-aparat.

Link prijatelja kulture:

http://www.tekijanka.com/

Dodela nagrada za foto konkurs „Knjiga, ti i leto“ za 2013, izgledala je ovako:

http://www.kulturakladovo.rs/vest-Dodela-nagrada-ucesnicima-konkursa-%E2%80%9EKnjiga,-leto-i-ti%E2%80%9C_232