Hor „Elegija“ iz Moskve gostuje u Kladovu

07.09.2015.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo je jedina ustanova koja već 19 godina preuzima programe sa muzičkih svečanosti „Mokranjčevi dani“ iz susednog grada Negotina.

Publika u Kladovu, i ove godine, ima tu privilegiju da uživa u jednom od koncerata.

U subotu 12. septembra 2015. godine u 19,00 sati u crkvi „Sveti Đorđe“ u Kladovu, celovečernjim koncertom, predstavlja se hor „Elegija“ iz Moskve.

Jubilarne pedesete muzičke svečanosti u slavu Mokranjcu biće održane od 10. do 16. septembra 2015. u Negotinu u rodnom gradu jednog od najvećih srpskih kompozitora i dirigenata Stevana Stojanovića Mokranjca.

Danas su “Mokranjčevi dani” među najstarijim muzičkim festivalima Srbije, ne samo kao festival horske muzike već i opšteg pregleda srpske muzičke scene, njenog kretanja i razvoja i oslanjanja na izvore muzičke tradicije koje je Mokranjac zabeležio.

Festival “Mokranjčevi dani” ne znači samo omaž imenu i delu našeg muzičkog velikana, već je i spona sa budućnošću, stalno podsećanje na korene srpske duhovnosti, na izvorišta iz kojih crpimo dignitet srpskog naroda u ukupnom kulturološkom, ne samo muzičkom smislu. Mokranjcem čuvamo svoju istoriju, tradiciju i prepoznatljivost u Evropi, pa i u svetu.

 

Umetnička biografija hora „Elegija“ (рус. «Элегия»), Moskva, Rusija, koji gostuje u Kladovu;

Moskovski hor «Elegija», osnovan 1992. godine, objedinjuje oko četrdeset pevača-amatera. Većina članova su završili Dečju horsku školu «Vesna». Rukovodilac hora od 2008. godine je Marina Aleksejeva, bivša učenica i nastavnik u «Vesni». Repertoar hora sačinjavaju klasične, stare i savremene kompozicije domaćih i stranih autora. Posebnu pažnju hor posvećuje duhovnoj muzici i obradama narodnih pesama. Pored kompozicija-minijatura izvode se i dela krupnog formata.

Hor aktivno nastupa u Moskvi i drugim gradovima Rusije (Sankt-Peterburg, Jaroslavlj, Veliki Novgorod, Vologda, Nižnji Novgorod), učestvuje na državnim i međunarodnim festivalima i takmičenjima.

U okviru stranih turneja hor je posetio Belorusiju, Estoniju, Poljsku, Finsku, Nemačku, Austriju, Francusku, SAD, Češku.

Postojanje i rad hora «Elegija», nastavljača tradicije amaterskog horskog pokreta, temelje se na prijateljstvu među članovima ansambla i ljubavi prema horskom pevanju. Sve to je nasleđeno od istaknutog rukovodioca «Vesne» Aleksandra Ponomarjova.

 Umetnička biografija rukovodioca hora «Elegija» Marine Aleksejeve

Rukovodilac hora «Elegija» Marina Aleksejeva završila je Dečju muzičku horsku školu «Vesna» „A.S.Ponomarjov“ i radi u njoj kao rukovodilac hora i nastavnik solfeđa. Dobitnik je nagrada iz oblasti obrazovanja i kulture od moskovskih vlasti. Stručno obrazovanje stekla je u Moskovskoj muzičkoj školi „M.M.Ipolitov-Ivanov“  (1976) i Nižegorodskom državnom konzervatorijumu „M.I.Glinka“  (1985). Od 1992. godine bila je dirigent hora «Elegija». Na čelu ansambla je od septembra 2008. godine.