Izložba "Dunavska klisura - srpska obala"

04.05.2016.

U "Muzeju Banata Temišvar" u Temišvaru 5. maja 2016., biće otvorena tematska multimedijalna izložba "Dunavska klisura-srpska obala" javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap". Postavka će biti izložena u istorijskom zdanju bastiona Marije Terezije iz 18. veka. Ideja da se ova izložba organizuje u rumunskom gradu potekla je od biologa-eksperta nacionalne botanike "Muzeja Banata Temišvar" dr Sretka Milovanovića, koji je tokom maja 2015. godine bio gost NP "Đerdap" u Donjem Milanovcu.

Inače, većina stanovnika Rumunije malo zna za naziv "Đerdap" i Gvozdena vrata, već koristi naziv Dunavska klisura, te otuda i izložba koja će biti otvorena u Temišvaru ima naslov "Dunavska klisura-srpska obala". Cilj ove izložbe je da se NP "Đerdap" približi rumunskim turistima i da se na najbolji način predstave sve lepote najvećeg parka sa teritorije Republike Srbije.

Izložba će biti otvorena od 5. maja do 6. Juna 2016. Osnovna tema je promocija prirodne, kulturne i turističke baštine, odnosno turističkih potencijala područja Nacionalnog parka „Đerdap” i opština Golubac, Kladovo, Majdanpek i Negotin.

U okviru izložbe organizovana je i prezentacija na kojoj su se predstavili turistički potencijali područja Nacionalnog parka Đerdap i pomenutih destinacija, namenjena predstavnicima rumunske privrede i medija. Na tematskim banerima, predstavljene su pećine, kanjoni i klisure, bogata flora i fauna Đerdapa sa više od 1.300 vrsta i ogromno kulturno-istorijsko nasleđe.

O nematerijalno i materijalnom kulturnom nasleđu, tematski baner je pripremila za opštinu Kladovo, Žaklina Nikolić, a o manifestacionom turizmu i ulozi i značaju „Zlatne Bućke Đerdapa“ baner je pripremila Dragica Grekulović.

Celu aktivnost podržava i Turistička organizacija Srbije koja će se ujedno predstaviti sa dodatnim promocijama godišnjih tema Dunav i vodeno blago Srbije.

U turističkoj organizaciji Srbije podržavaju ovakvo promovisanje prirodnih vrednosti i kulturnog nasleđa Srbije, posebno kroz jačanje regionalne saradnje i inter-kulturalnog dijaloga.

To je konkretna akcija na polju promovisanja kulturne ponude i turizma na Dunavu, što je u skladu sa aktivnostima koje za ovogodišnju glavnu temu promocije turizma naše zemlje ima Dunav i vodeno bogatstvo Srbije.

Korisni linkovi:

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/2312071/dunavska-klisura---srpska-obala.html

http://www.zamedia.rs/stranice/vesti/3317/otvaranje-izlozbe-dunavska-klisura-srpska-obala-5-maja-u-temisvaru