Kladovo predstavnik Srbije na 21. stručnoj konferenciji putujućih bibliotekara i festivala bibliobusa u Sloveniji

09.05.2022.

Putujući bibliotekari iz Kladova, predstavljaju Srbiju na 21. stručnoj konferenciji putujućih biblioteka i festivalu bibliobusa koji će se održati 13. i 14. maja 2022. godine u Murskoj Soboti i Beltincima u Sloveniji.

Manifestaciju organizuju Sekcija za putujuće biblioteke pri Zajednici bibliotekarskog društva Slovenije (ZBDS) i Regionalna i studijska biblioteka Murska Sobota.

Tema stručnog savetovanja je “Rad sa osetljivim grupama”.

Međunarodnu konferenciju putujućih bibliotekara ima čast da svojim stručnim izlaganjem otvori Žaklina Nikolić, predsednica Sekcije pokretnih biblioteka u Srbiji, sa decenijskim iskustvom u radu bibliobusa u Kladovu.   

Ostali izlagači, putujući biblitotekari su iz

- Finske / Graska biblioteka Turku;

- Hrvatske / “Gradska biblioteka i čitaonica” Virovitica i Biblioteka i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica;

- Mađarske / Bibliteka Csorba Giozo Konivtar Pečuj;

- Francuske /  “Bevko”;

- Slovenije / Biblioteka “Ivan Potrč” Ptuj / “Gradska biblioteka” Ljubljana / “Centralna biblioteka Srečka Vilhara” Koper / Gradska Knjižnica Maribor.

Pored stručnog dela međunarodnog skupa, za građane i učesnike festivala organizovan je bogat kulturno-umetnički program i defile bibliobusa.

Ceo program 21. stručne konferencije putujućih biblioteka i festival bibliobusa u Sloveniji

Murska Subota / Beletinci, 13. i 14. maj 2022. godine izložen je ovde:

Festival 2022 (zbds-zveza.si)

Festivali bibliobusa u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, ali i u drugim evrospkih državama,  nastoje da popularišu i šire svest o značaju i ulozi putujućih biblioteka u savremenom društvu. Stručni skup biblitotekara je prilika da se upoznaju načini rada i razmene iskustva i doprinosi stručnom usavršavanju bibliotečkog osoblja, u pokretnim bibliotekama.