Knjigoigrarije Elizabete Georgiev

29.03.2023.

Povodom  2. aprila Međunarodnog dana dečje knjige Biblioteke u Kladovu organizuje edukativne radionice za decu i prosvetne radnike “Knjigačuda i druge knjigoigrarije” koje je pripremila Elizabeta Georgiev, diplomirani bibliotekar savetnik Narodne biblioteke u Dimitrovgradu.

U petak 30. marta 2023. godine u prepodnevnim satima biće organizovane tri radionice i to:

-          Knjiga je divna stvar – susret sa decom nižeg razreda - interaktivni performans na temu knjiga, biblioteka, čitanje, stvaralaštvo uz animaciju lutaka

-          Tri lica i ptica – književni susret sa autorkom na kome će ona predstaviti svoje pesme koje deca recituju na smotrama recitatora

-          Pesma kao putokaz – radionica na temu recitovanja za prosvetne radnike, učitelje, nastavnike i profesore koji pripremaju učenike za govor poezije.

    

Elizabeta Georgiev je rođena 1975. godine u Dimitrovgradu. Osnovnu školu završila je u selu Smilovci, gimnaziju u Dimitrovgradu. Diplomirala je srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je i doktorirala sa temom „Bugarski izvori o čitalištima i bibliotekama u Srbiji do kraja Drugog svetskog rada“. Diplomirani je bibliotekar savetnik u Narodnoj biblioteci „Detko Petrov" u Dimitrovgradu u kojoj radi od 2000. godine.

Georgieva se bavi naučnim i književnim radom. Piše poeziju i prozu za odrasle i za decu, na srpskom i na bugarskom jeziku. Učesnik je velikog broja konferencija i stručnih skupova iz oblasti bibliotekarstva i kulturne istorije u zemlji i inostranstvu. Godine 2012. od strane BDS-a proglašena je najboljim bibliotekarom u javnoj biblioteci u Srbiji.  Autor je sledećih naučnih publikacija i zbirki priča i pesama za odrasle i za decu: Bibliografiя: Most: kn. 141-196/197 (1996-2006) (2008), 111 godina knjige: Biblioteka u Dimitrovgradu 1898-2009 (2011), Kultura čitanja: pravo deteta i obaveza bibliotekara (u koautorstvu sa Milicom Matijević, 2014), Analiza stanja obrazovne mreže u prekograničnom regionu: analiza obrazovanja pripadnika bugarske manjine u Srbiji (2014), Radionica  osmeha: 15 godina Pesničke radionice Narodne biblioteke „Detko Petrov“ u Dimitrovgradu (2015), Izdavačka delatnost Narodne biblioteke "DetkoPetrov" Dimitrovgrad : (1996-2016) : anotirana bibliografija = Izdatelska deйnost na Narodnata biblioteka "DetkoPetrov" Dimitrovgrad : (1996-2016) : anotirana bibliografiя (2016), Kulturni Caribrod : prilozi za kulturnu istoriju Dimitrovgrada i istoriju Centra za kulturu Dimitrovgrad (2018), Još deset koraka knjige : iz novije istorije Narodne biblioteke "DetkoPetrov" : 2008-2018 (2018),  Putevima zornjače (pesme za odrasle na srpskom, 2001); Čaйka (pesme za odrasle na bugarskom, 2004); Snovuljci (pesme za decu na srpskom, 2005); Čurulikane na hlaptata (priče za decu na bugarskom, 2008); Razprodažba na sъniщa (dramski tekst i pesme za decu na bugarskom, 2011); Na ringišpilu imena (pesme za decu na srpskom, 2018), Baщata na Paganini (priče za odrasle na bugarskom, 2018),  I onda... (zbirka pesama za odrasle na srpskom, 2018), Ćošak iza ćoška (zbirka pesama za decu, 2019), Tri lica i ptica (zbirka pesama za decu i mlade, 2019), Šuš i Miš u Biblioteci (slikovnica, u koautorstvu sa Milicom Matijević, 2019), Putokaz za snovotragače (zbirka pesama i priča, 2020), Kada i sunce mjauče (roman za decu, 2020), Čudesata na hartienoto vetrilo (priča za decu na bugarskom, 2021), V hrastalaka na pogleda (zbirka pesama za odrasle na bugarskom, 2022).

Georgieva piše dramske tekstove za decu koji su igrani na pozornicama u Srbiji, Bugarskoj, Republici Srpskoj. Autor je i urednik dvojezičnih (srpsko-bugarskih) televizijskih emisija za decu „Klinci i hlapeta“ i „Poponajci“. Od marta 2020. uređuje časopis za decu i mlade na srpskom i na bugarskom jeziku „Farče“.

Georgieva se bavi i prevođenjem sa bugarskog na srpski i obrnuto. Njeno interesovanje je vezano pretežno za književni prevod (potpisuje prevod 10 knjiga, uglavnom romana).