Kolektiv Centra za kulturu Kladovo

08.01.2013.

Zaposleni u Biblioteci „Centar za kulturu“ u Kladovu, ispratili su 2012. godinu zadovoljni postignutim timskim rezultatima.

Nastojali smo da svojim programskim aktivnostima promovišemo i unapredimo značaj kulturnih vrednosti u opštini Kladovo, i to kako organizovanjem kvalitetnih kulturnih sadržaja, gostovanjem istaknutih i priznatih umetnika, tako i podsticanjem i podrškom različitog oblika umetničkog stvaralaštva svih društvenih slojeva i kategorija lokalnog stanovništva. Istaknute ciljeve nastojali smo da obezbedim kroz redovnu bibliotečko-informacionu, izdavačku, pozorišnu, likovno-izložbenu, muzičko-scensku, amatersku, edukativnu, manifestacionu i tehničko - scensku delatnost. Priređeno je oko 130 različitih programa.

Nova 2013. godina dočekuje sa sa još većim elanom i željom, da radimo i ostvarujemo pozitivne pomake  u razvoju kulturno-umetničkog stvaralaštva.

Zajedno sa Vama uče, rade i ostvaruju rezultate zaposleni u kulturi opštine Kladovo:

Bibliotekari: Zorica Trailović, Slavica Boraković, Mitar Jokić, Sabina Đurkić, i Anita Čelebić

Organizatori programa: Mirjana Milutinović, Nikola Kalinović i Mihajlo Vasiljević

Administracija: Dušica Stojić i Jelena Stefanović

Tehnička služba: Aleksandar Korbovljanović i Dragan Mitrović

Pomoćni radnici: Ankica Mihajlović, Jasmina Đikanović, Miroslava Ciklušević i Slavica Jončić

Direktor: Žaklina Nikolić