Kupljene su nove knjige iz prihoda članarine korisnika biblioteke

11.10.2016.

Biblioteka "Centar za kulturu" Kladovo obavila je kupovinu novih knjiga i obogatila svoj knjižni fond za 179 primeraka.
Poručene su knjige od izdavača "Laguna" i "Vulkan" u iznosu od 104.000 dinara iz prihoda članarine korisnika biblioteke.
U toku 2016. godine, obavljena je kupovina knjiga za ukupno 500.000 dinara.
300.000 dinara je obezbeđeno iz budžeta opštine Kladovo, 200.000 dinara iz sakupljene članarine korisnika biblioteke.