Kupovina novih knjiga iz članarine korisnika biblioteke

11.04.2014.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo iz sredstava prikupljene članarine svojih korisnika upravo naručuje nove i rado čitane naslove i na taj način popunjava svoj knjižni fond.

Očekuju se pošiljke sa 716 knjiga koje su naručene od izdavačkih kuća „Evro Giunti“, „Leo commerce“, „Laguna“, „Makart“  i „Vulkan“.

Uvid u ceo fond Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo  dostupan  je putem elektronskog kataloga  24 časa dnevno:

http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70815