Legende, mitovi i narodni običaji Đerdapa

25.09.2019.

Biblioteka iz Kladova, u danima obeležavanja manifestacije „Dani evropske baštine“ na temu „Nasleđe u fokusu“, priređuje promociju knjige „Legende, mitovi i narodni običaji Đerdapa“ autorskog tima  Jelena Bujdić Krečković i Aleksandar Repedžić.
Gosti promocije: pevačka grupa "Grivna" Osnovne muzičke škole "Konstantin Babić" iz Kladova pod rukovodstvom horovođe Jasenke Jovetić

Kladovo, četvrtak, 3. oktobar 2019. godine u 19 časova - Vila "Ruža" 

„Čini se da nema predela i naselja u Srbiji u kojima se, kako se to slikovito kaže, s kolena na koleno, ne prenose predanja iz bliže i dalje prošlosti“. Uvodeći čitaoca u štivo, upravo ovom rečenicom autori  knjige „Legende, mitovi i narodni običaji Đerdapa“ Jelena Bujdić Krečković i Aleksandar Repedžić, počeli su svoje pisano kazivanje sažeto u publikaciji, koja je predstavljena Majdanpečanima. Namera im je bila da bogato foklorno nasleđe iz forme usmenog kazivanja, pretoče u pisanu reč. Tako će generacijama koje dolaze korice ove knjige sačuvati  legende i mitove o Gvozdenim vratima Atlantide, Girdapu, Šumskoj majci, Zmaju, Rusalkama, Suđenicama, Vili Ravijojli, Baba kaju, legendu o Zlatnom jezeru.

Ova knjiga, delom je produkt terenskog rada poslenika majdanpečke zavičajne ustanove i predstavlja svojevrsni književni vodič kroz čudesni svet Đerdapa.

Iz recenzija izdvajamo:

„Pred čitaocem je knjiga umešno napisana ali, po prirodi stvari, nedopisana. Upravo bi ove priče mogle da budu podstrek nekim budućim istraživačima đerdapskog kraja da ih do kraja istraže i da vekovitom nizu interpretacija dodaju neku novu i autentičnu. Ova knjiga je doprinos tome cilju i verujem da će stoga i svoju misiju ostvariti.“

Dr Vladimir Roganović Leksikografska redakcija Službeni glasnik, Beograd

„Rukopis Jelene Bujdić Krečković i Aleksandra Repedžića „Legende, mitovi i narodni običaji Đerdapa“ predstavlja heterogenu zbirku legendi o mitskim i natprirodnim bićama vezanih za oblast Đerdapa, kao i o običaja naroda koji naseljavaju ovu regiju. Zasnovana na rezultatima sopstvenog terenskog rada autora u okviru Muzeja u Majdanpeku, na naučnoj literaturi, ali i na književnoj fantastici, knjiga se čita kao zabavno štivo i književni vodič kroz čudesan svet Đerdapa, čemu uveliko doprinose i sjajne slike predela i fascinantnih običaja iz ove oblasti.“

dr Аnnemarie Sorescu-Marinković naučni saradnik Balkanološki institut Srpska akademija nauka i umetnosti

„Legende i mitovi Đerdapa nisu plod bujne mašte njegovih stanovnika, niti obično štivo književne fantastike. One predstavljaju kodirano znanje o svetu i životu, prenošeno usmenim putem vekovima sa generacije na generaciju. Te legende i mitovi su neraskidivo vezani za tačno i strogo određena i imenovana mesta, kao nepomerive orijentire i belege u prostoru i vremenu.

Autori su prikupili čitav niz rasutih bisera sa pokidane niske duhovnih dragulja Đerdapa i nanizali ih na jedinstvenu književnu ogrlicu. Knjiga predstavlja veoma zanimljivo štivo, pisano lako razumljivim jezikom, čiji je zadatak da sačuva od zaborava praiskonska znanja i predanja naših predaka.“

 Dragan Jacanović, viši kustos arheolog Narodnog muzeja u Požarevcu

Biografije autora knjige „Legende, mitovi i narodni običaji Đerdapa“

 Aleksandar Repedžić (1984)

Etnolog – antropolog. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao vršilac dužnosti direktora  Muzeja u Majdanpeku ostvario više saradnja kako sa domaćim tako i inostranim naučnim institucijama i muzejima. Stalni saradnik Balkanološkog instituta na Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 2004 godine. Član nacinalnog koordinacionog komiteta Srbije za organizaciju međunarodnog dana svetlosti.  Autor više samostalnih izložbi i predevanja o narodnoj tradiciji istočne Srbije, izložba  „ Neka ga pronađu po svetlosti sveće“ bila je predstavljena na osamdeset trećem Vukovom saboru u Tršiću, koautor publikacije „Mitovi, legende i narodni običaji Đerdapa“(idavač: Muzej u Majdanpeku), autor publikacije „Muma Paduri“ (izdavač: Centar za kulturu Veljko Dugošević u Kučevu), autor putopisnog rada „Mafahabl  - selo sreće“ (Folkloristika), saradnik na više dokumentarnih filmova.

Jelena Bujdić Krečković

Novinar, odgovorni urednik u nekadašnjoj Radio televiziji Majdanpek, dopisnik dnevnog lista Danas, časopisa Biznis i finansije, specijalizovanih turističkih revija u Srbiji. Osim brojnih propagandnih, pre svega turističkih materijala, autor turističkog vodiča Nacionalnog parka Đerdap Čudesna prirodna i kulturna baština, autor Ukusa Đerdapa nagrađenog 2012. godine Turističkim cvetom, najvišim priznanjem Turističke organizacije Srbije, zajedno sa Aleksandrom Repedžićem autor Legendi, mitova i narodnih običaja Đerdapa.