Lekovito bilje i začini na Dunavu

30.10.2014.

„Lekovito bilje i začini na Dunavu“ je projekat Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo koji je finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja RS, a odnosi se na istraživanje prirodnih vrednosti i nematerijalnog nasleđa pored Dunava. Sprovodi se radi očuvanja i integrisanja u širem kontekstu bogatog kulturnog nasleđa Đerdapa i područja opštine Kladovo, što za rezultat treba da ima unapređenje zaštite i samoodrživosti nasleđa kroz integrisani kulturno-ekološki turizam.

Projekat je namenjen široj javnosti, turistima, stručnjacima i umetnicima čuvarima nematerijalnog nasleđa, mladima, korisnicima usluga naše ustanove i ostalim zainteresovanim kategorijama.

Potrudili smo se posebnim programima da rezultate početne prve faze istraživanja pretočimo u konkretne programske aktivnosti u vidu edukativnih, kreativnih i  zabavnih radionica za korisnike biblioteke ali i ostale zainteresovane korisnike.

Opština Kladovo je u još uvek u periodu vanredne situacije zbog vremenskih neprilika i bujičnih poplava kraj Dunava, tako da smo programe prilagodili uslovima vanredne situacije.

Istraživajući značaj lekovitog bilja i začina koje po svojoj specifičnosti bogati područje Đerdapa i obalu Dunava, potvrdili smo da lekovito bilje bitiše sa nama od kada postoji ljudski rod, da služi kao osnova za mnoge lekove, a nauka je omogućila da supstance koje ono nudi, postanu mnogo jače i delotvornije na zdravlje.

Ko svesno podstiče zdrav način života, taj je spreman da podrži i druge u takvom nastojanju i pruži im pomoć.

Sa tim porukama, realizovali smo terensko istraživanje biljnih vrsta u prolećno, letnjem i rano jesenjem periodu. Nakon toga održane su edukativne i kreativne radionice za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast sa animacijom učenika.

U saradnji sa školama organizovana su predavanja o opštim principima sakupljanja samoniklog lekovitog bilja i vrstama koje su u komercijalnoj upotrebi.

Održana je radionica „Đerdapski herbarijum“ u više termina i lokacija, kao i tematske izložbene edukativne aktivnosti na temu; hajdučka trava, nana, kamilica, čičak, kantarion, uskolisna, muška bokvica, beli pelin, žalfija, crni slez, crni dud, maslačak, majčina dušica, petrovac, ranjenik, kopriva, kupina, jagorčevina, zova, šipak, cikorija itd ..

Održana je čajanka na kojoj su degustirani čajevi od lekovitog bilja sa Đerdapa uz razgovor na tu temu.

Podršku programu i stručnu logistiku pružio nam je Nacionalni park „Đerdap“.

Svi programi su besplatni i dostupni za zaineresovane.

Period realizacije je trajao od septembra od početka školske godine pa do 15. decembra 2014. godine, jer je podrška pružena od školske strukture korisnika i učesnika naših programa.