Maršruta bibliobusa u januaru i februaru 2023. godine

22.01.2023.

Bibliobus Biblioteke "Centar za kulturu" Kladovo nakon zimskog raspusta počinje ponovo da obilazi dvanaest naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu:

Januar
24.01. Kostol, Rtkovo

25.01. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
27.01. Davidovac, N.Sip, Tekija
30.01. Velika Vrbica, Mala Vrbica

Februar
01.02. Podvrska
03.02. Brza Palanka
06.02. Kostol, Rtkovo
08.02. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
10.02 Davidovac, Novi Sip, Tekija
13.02. Velika Vrbica, Mala Vrbica
14.02. Podvrska
17.02. Brza Palanka
20.02. Kostol, Rtkovo
22.02. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
24.02. Davidovac, Novi Sip, Tekija
27.02. Velika Vrbica, Mala Vrbica

Mart
01.03. Podvrska
03.03. Brza Palanka

Drugari, ubrzo se ponovo družimo!