Maršruta bibliobusa za jun 2023. godine

30.05.2023.

Bibliobus Biblioteke "Centar za kulturu" Kladovo tokom juna meseca 2023. godine obilazi dvanaest naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu: 


31.5. Podvrška
02.6. Brza Palanka
05.6. Velika Vrbica, Mala Vrbica
07.6. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
09.6. Davidovac, Novi Sip, Tekija
12.6. Kostol, Rtkovo
15.6. Podvrška
17.6. Brza Palanka


Nakon završetka školske godine Bibliobus će priređivati razne aktivnosti u gradu.

Vidimo se!