Maršruta bibliobusa za maj 2023. godine

04.05.2023.

Bibliobus Biblioteke "Centar za kulturu" Kladovo tokom maja meseca 2023. godine obilazi dvanaest naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu: 

05.5. Brza Palanka

08.5. Velika Vrbica, Mala Vrbica
10.5. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
12.5. Davidovac, Novi Sip, Tekija
15.5. Kostol, Rtkovo
17.5. Podvrška
19.5. Brza Palanka
22.5. Velika Vrbica, Mala Vrbica
24.5. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
26.5. Davidovac, Novi Sip, Tekija
29.5. Kostol, Rtkovo
31.5. Podvrška
02.6. Brza Palanka