Maršruta bibliobusa za novembar 2023. godine

09.11.2023.

Bibliobus Biblioteke "Centar za kulturu" Kladovo tokom novembra meseca 2023. godine obilazi dvanaest naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu i sa novim knjigama za mališane; 

07.11. Podvrška

13.11. Kostol, Rtkovo
15.11. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
17.11. Novi Sip, Tekija
20.11. Mala Vrbica, Velika Vrbica
22.11. Podvrška
24.11. Brza Palanka
27.11. Kostol, Rtkovo
29.11. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
01.12. Novi Sip, Tekija