Maršruta pokretne biblioteke za april 2018.

10.04.2018.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo aprila meseca 2018. godine obilazi 12 naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu:

11.4. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

12.4. Podvrška

13.4. Davidovac, Novi Sip, Tekija

16.4. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

20.4. Brza Palanka

23.4. Podvrška

25.4. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

27.4. Davidovac, Novi Sip, Tekija

30.4. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo