Maršruta pokretne biblioteke za maj 2021.

21.05.2021.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo, u mesecu koji obećava sunčane i toplije dane, nastavlja obilazak dvanaest naselja opštine Kladovo.

 

18. 5. Velika Vrbica, Mala Vrbica

19. 5. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

21. 5. Brza Palanka

24. 5. Kostol, Rtkovo

26. 5. Podvrška

28. 5. Davidovac, Novi Sip, Tekija

31. 5. Velika Vrbica, Mala Vrbica

 2. 6. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

 4. 6. Brza Palanka

 

Drugari, radujemo se susretu sa Vama!