Maršruta pokretne biblioteke za maj 2022. godine

06.05.2022.

U mesecu kada obeležavamo 75 godina od formiranja Narodne knjižnice i čitaonice u Kladovu najavljujemo redоvne aktivnosti pokretne biblioteke u dvanaest naselja opštine Kladovo;

  6. 5. Brza Palanka

  9. 5. Velika Vrbica, Mala Vrbica

11. 5. Podvrška

13. 5. Davidovac, Novi Sip, Tekija

16. 5. Kostol, Rtkovo

18. 5. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

20. 5. Brza Palanka

23. 5. Velika Vrbica, Mala Vrbica

25. 5. Podvrška

27. 5. Davidovac, Novi Sip, Tekija

30. 5. Kostol, Rtkovo

  1. 6. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

  3. 6. Brza Palanka

Dobro nam došli!