Maršruta pokretne biblioteke za mart 2020

27.02.2020.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo nakon zimskog školskog raspusta, najavljuje svoje obilaske u 12 naselja opštine Kladovo za svoje namlađe korisnike.
Predaha nema, družimo se, čitamo i učimo! 

26. 2. Podvrška

28. 2. Davidovac, Novi Sip, Tekija

02. 3. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

04. 3. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

06. 3. Brza Palanka

11. 3. Podvrška

13. 3. Davidovac, N.Sip, Tekija

16. 3. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

18. 3. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

20. 3. Brza Palanka

25. 3. Podvrška

27. 3. Davidovac, Novi Sip, Tekija

30. 3. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

01. 4. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

03. 4. Brza Palanka