Maršruta pokretne biblioteke za novembar 2022. godine

15.11.2022.

Bibliobus Biblioteke u Kladovu obilazi novembra meseca sledeća naselja po rasporedu;

14.11. Velika Vrbica, Mala Vrbica

16.11. Podvrška
18.11. Brza Palanka
21.11. Kostol, Rtkovo
23.11. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
25.11. Davidovac, Novi Sip, Tekija
28.11. Velika Vrbica, MalaVrbica
30.11. Podvrška
02.12. Brza Palanka

Dobro nam došli!