Ministarstvo kulture i informisanja RS odobrilo projekte Biblioteke u Kladovu u iznosu od 1.700.000,00 dinara

29.05.2020.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije odobrilo je Biblioteci “Centar za kulturu” Kladovo 1.700.000,00 dinara za projekate u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti i kulturnog nasleđa.

Sredstva su namenjena za sufinansiranje projekata Drugi festival bibliobusa sa međunarodnom konferencijom "Pokretne biblioteke na putu do udaljenog korisnika” i šestom Međunarodnom konferencijom “Kazan Kult Kladovo” sa temom “Očuvanje usmenih tradicija kao nematerijalnog kulturnog nasleđa na području Podunavlja”.

Direktor biblioteke i rukovodilac odobrenih projekata, Žaklina Nikolić, najavljuje da će se manifestacije održati u period od avgusta do septembra 2020. godine.