Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije podržalo je projekte Biblioteke u Kladovu sa 1,5 miliona dinara

27.04.2019.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije podržalo je projekte koje je osmislila ustanova Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo.

Odobreni su projekti iz bibliotečko-informacione delatnosti i u oblasti kulturnog nasleđa.

Sufinansiraće se prvi Festival bibliobusa u Srbiji sa međunarodnom konferencijom na temu „Predstavljamo Vam našu pokretnu biblioteku“ sa 700.000 dinara i 6. međunarodna konferencija o nematerijalnom kulturnom nasleđu „Kazan Kult“ sa 800.000 dinara.

                                  

Zapratite slično na:

 https://www.youtube.com/watch?v=zPjgQS-ntg0

https://www.youtube.com/watch?v=2Q0G6vo45iQ

https://www.youtube.com/watch?v=j6xHCOC2BtI

https://www.youtube.com/watch?v=FmY8ziAL5_Q

http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/411/film-i-tv/3237987/putevi-rimskih-imperatora---u-klisuri-legionara-na-kazan-kultu-u-kladovu.html

 https://www.kulturakladovo.rs/vest-Konferencija--nematerijalnog-i-prirodnog-nasledja-Dunava-%E2%80%9CKazan-Kult-%E2%80%93-Kladovo-2018%E2%80%9D_866

http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2014-08-26/prvi-kazan-kult-festival-30-avgusta-u-kladovu

 

https://www.vesti.rs/Gr%C4%8Dka/Od-Euripida-do-Uneska.html