Nove police za smeštaj knjiga u biblioteci

07.07.2020.

Biblioteka “Centar za kulturu” Kladovo značajno je povećala prostor za smeštaj knjiga nakon montaže 12 novih polica (sa korisnih 96 metara) gde će se smestiti novi i stari naslovi knjižnog fonda.

Biblioteka polako menja svoj izgled i omogućava svojim korisnici lakše snalaženje željenih knjiga ili upoznavanje sa novim knjižnim fondom.