Popunjen fond biblioteke novim naslovima za korisnike

16.07.2013.

Biblioteka „Centra za kulturu“ Kladovo, u  julu mesecu 2013. godine, beleži 1.185 korisnika i prinovljenih skoro 1.000 knjiga.

U elektronskom katalogu je evidentirano 27.802 zapisa, a ceo bibliotečki fond se približava cifri od 40.000 publikacija. Lokalna baza podataka je dostupna na linku:

http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70815

Aktuelnost fondova se redovno prati i upravo se vrši nova nabavka knjiga iz sredstava članarine korisnika u iznosu od 200.000,00 dinara.

Iz sredstava donacije obezbeđene su nove police za smeštaj knjiga u ukupnoj dužini od 65 metara koje su upotpunile i rasteretile postojeći prostor biblioteke. Vrednost donacije je 180.000,00 dinara.

U toku letnjeg perioda, zbog školskog raspusta, pokretna biblioteka – bibliobus ne obilazi sedam naselja. U tom periodu pripremaju se posebni letnji programi na otvorenim prostorima ustanove, kako bi se animirala publika sa ciljem razvoja čitalačkih navika svih struktura.