Poseta bibliotekara iz Bugarske

17.05.2016.

Bugarski bibliotekari Regionalne biblioteke „Mihalaki Georgiev“ iz Vidina, 15. i 16. maja 2016. godine posetili su svoje kolege i koleginice iz Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo, u želji da uporede sličnosti i razlike svojih ustanova i struke.

O načinu organizacije i funkcionisanja, bugarskih i srpskih organizacionih jedinica i odeljenja biblioteka, govorili su i predstavili, pojedinačno rukovodioci tih segmenata.

Inače, biblioteke iz Vidina i Kladova sarađuju i razmenjuju svoja strukovna iskustva već šest godina. 

Organizovana je posete svih objekata ustanove kulture u Kladovu kao i turističke destinacije kojima se Kladovo ponosi.

Delegaciju iz Bugarske predvodila je direktorka biblioteke Desislava Ivanova a dočekala ih je direktorka biblioteke iz Kladova Žaklina Nikolić.