Predavanje prof. Miroslave Mirković „Rimljani na Đerdapu – carski i drugi natpisi“

05.06.2016.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo u saradnji sa Arheološkim muzejom Đerdapa Narodnog muzeja u Beogradu organizuje predavanje Miroslave Marković, prof. Filozofskog fakulteta u penziji koja će dati stručni prikaz svoje knjige “Rimljani na Đerdapu – carski i drugi natpisi”.

Ova publikacija je studija o rimskoj vlasti na gornjomezijskom Dunavu i o latinskim natpisima na Đerdapu. Utemeljena je na izučavanju epigrafskog materijala koji je uključen kao katalog na kraju studije. Natpisi iz Đerdapa, carski, vojnički, votivni i počasni, nadgrobni i ostali, sadrže autentične i ponekad jedine podatke o davno prošlim vremenima, o vojsci, utvrđenjima i narodu u vreme kada je Podunavlje bilo deo velikog sveta, Rimskog carstva.

Predavanje je zakazano za subotu 11. juna 2016. godine u 19 sati u prostorijama Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo.

 

Život posvećen antici – Dr prof. Miroslava Mirković


Miroslava Mirković započela je univerzitetsku karijeru 1957. godine kao asistent za Istoriju starog veka na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesor za Rimsku istoriju bila je od 1975. do 2000. godine. Akademsku 1966/67. godinu provela je u Nemačkoj kao stipendista Humbolt fondacije, a 1982/83. u Prinstonu (SAD) na Institute for Advanced Study. Bavi se istorijom rimskih gradova i provincija (Moresia Superior, Pannonia Inferion) rimskom vojnom istorijom, rimskom socijalnom i ekonomskom istorijom u doba poznog carstva (kolonat, potez u papirološkim tekstovima), ranim hrišćanstvom (hijeronim) i socijalnom antropologijom (srodstvo u Rimu i preurbanoj fazi, srodstvo na rimskim natpisima). Sarađuje na projektima Arheološkog centra Filozofskog fakulteta u Beogradu i projektu Berlinske akademije nauka na izdavanju rimskih natpisa. Pisac je udžbenika „Rimska država u doba principata i dominata: od Avgusta do Konstantina (27. pre Hrista – 337. n. e.)“ a u katalogu Narodne biblioteke Srbije je još 26 njenih knjiga, članaka i rasprava na srpskom, nemačkom, francuskom i engleskom.

 

Izdanja Dr prof. Miroslave Mirković:

http://www.knjizara.com/Miroslava-Mirkovic-o9344