Predstavljamo Vam docenta dr Zorana Čvorovića iz Kladova

19.08.2015.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo ima čast i zadovoljstvo  da predstavi svog sugrađanina docenta dr Zorana Čvorovića, profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu, autora knjige „Pravo i pravoslavlje“.

Pored autora, na susretu govori Nikola Marinković, književni kritičar nedeljka "Pečat" i izvršni direktor Izdavačke kuće „Catena mundi“.

Subota, 22. avgust 2015. godine u 19,00 sati – Dom kulture Kladovo

Biografija Zorana Čvorovića:

 

Dr Zoran Čvorović je rođen 1969. godine u Peći. Osnovnu i srednju školu završio je u Kladovu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1995. godine. U toku studija, na prvom obnovljenom takmičenju u besedništvu, 1993. godine, osvojio je I nagradu Advokatske komore Srbije. Poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu upisao je školske 1996/97. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Hrišćanske norme u Eklogi” odbranio je  2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Krivično pravo u Uloženiju cara Alekseja Mihailoviča” odbranio je 2013. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Dr Zoran Čvorović je radio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu od 1999. do 2010. godine. Najpre kao saradnik – volonter, a potom u zvanju asistenta - pripravnika za predmet Opšta istorija države i prava. U zvanje asistenta za predmet Opšta istorija države i prava izabran je  2006. Godine, 2011/2012. godine dr Zoran Čvorović je radio kao viši asistent na Univerzitetu u Bijeljini, Republika Srpska.

Od 2002/2005. godine dr Zoran Čvorović je učestvovao u naučno – istraživačkom radu na projektu Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije, odobrenog od strane Ministarstva nauke Srbije.

U periodu od 2008/2010. godine bio je član Potkomisije za praćenje i unapređenje studiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Pored bavljenja naučnim i pedagoškim radom, dr Zoran Čvorović je društveno angažovan u stručnim telima Skupštine grada Kraljeva.

Dr Zoran Čvorović je od 2010. godine u uglednim srpskim štampanim i elektronskim glasilima objavio veći broj članaka iz oblasti politike, prava, istorije i crkvene politike i prava („Pečat”, „Politika”, „Nova srpska politička misao”, „Novi standard”), a stalni je politički analitičar ruskog elektronskog resursa „Fond strateške kulture” (srb.fondsk.ru).  Koautor je dve knjige iz oblasti politike, prava, istorije i crkvene pravno-političke problematike: Ime i sloboda – od Kosovskog zaveta do izdaje Kosova (recenzent naučni saradnik Instituta Slovenstva Ruske Akademije Nauka Ana Filimonova), Čačak, 2013, i Srpska Crkva i Vikiliks/Zavet ili izdaja?, Banja Luka, 2013.

Dr Zoran Čvorović je jedan od pisaca rusko-srpskog autorskog tima, pod uredništvom akademija dr Jelene Jurjevne Guskove, koji je napisao prvu naučno-popularnu istoriju srpskog naroda na ruskom jeziku, pod naslovom „Listajući stranice srpske istorije“. On je autor dela posvećenog političkom i pravnom razvitku Srbije u 19. veku.

O knjizi opširnije na: http://indrik.ru/listaya-stranitsy-serbskoj-istorii

 Ostali korisni linkovi:

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Kako-je-pravoslavlje-uticalo-na-pravo.sr.html

 

http://www.standard.rs/istorija/31279-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%87%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0,-%D0%B2%D0%B5%D1%9B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0

 http://www.catenamundi.rs/