Predstavljanje Sekcije za rad pokretnih biblioteka Srbije na Forumu BDS-a u okviru 65. Beogradskog sajma knjiga

23.10.2022.

Bibliotekarsko društvo Srbije, u saradnji sa 65. Međunarodnim beogradskim sajmom knjiga, organizuje forum na temu “Sekcije i komisije Bibliotekarskog društva Srbije: Potrebe i mogućnosti stručnog udruživanja i povezivanja” koji će biti održan u četvrtak, 27.10.2022. godine, sala Borislava Pekića (Sala 1a), sa početkom u 11.00 časova.

Obeležavajući 75 godina od svog osnivanja Bibliotekarsko društvo Srbije nastavlja aktivnosti u smeru unapređenja bibliotečko-informacione delatnosti i ambijenta u kojem se delatnost strukovnog udruživanja kontinuirano organizuje.

Sekcije, komisije i druga stručna tela obrazuje Upravni odbor Društva sa zadatkom da se bave pojedinim aspektima bibliotečko-informacionog rada, proučavaju i razmatraju pojedina značajna pitanja, utvrđuju predloge i usaglašavaju stručna mišljenja pomažući ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva. Stoga bi usled potrebe za temeljnijim i organizovanijim radom stručnih tela BDS Forum nastojao da odgovori na pitanja kako udruživanje bibliotekara u stručna tela omogućava tečniju i lakšu komunikaciju i razmenu ideja između kolega okupljenih oko istorodnih aspekata struke, te da li se na pomenutom putu postiže usklađivanje sa zadacima, koje donose viši organi upravljanja Društvom – prevashodno Upravni odbor i Skupština BDS.

Predstaviće se sledeća aktivna stručna tela:

Sekcije:

1. Sekcija za matične biblioteke (predsednik Nebojša Cvejić)

2. Sekcija za katalogizaciju (predsednica Dragoslava Rodaljević)

3. Sekcija za digitalnu transformaciju biblioteka (predsednik Andrija Sagić)

4. Sekcija za zavičajne fondove (predsednica Ljubica Ćorović)

5. Sekcija za kulturne i obrazovne programe u bibliotekama (predsednica Svetlana Sabo)

6. Sekcija za rad pokretnih biblioteka (predsednica Žaklina Nikolić Biblioteka "Centar za kulturu" Kladovo)

Koristan link:

https://bds.rs/organizaci-a/strucna-tela/

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom Forumu i uključe se u diskusiju, odnosno predstave svoje viđenje postojećeg organizovanja rada stručnih tela Društva kako bi se na osnovu iskustava bibliotekara stvorile osnovne pretpostavke za izradu krovnog Pravilnika o radu stručnih tela u okvirima BDS, odnosno pripremili pojedini predlozi izmena i profilisanog unapređenja delatnosti u svetlu strukovne i zakonodavne prakse.

Svoje učešće u vidu desetominutnih izlaganja uzeće predstavnici aktivnih sekcija Društva, a moderator Foruma biće predsednik Bibliotekarskog društva Srbije dr Bogdan Trifunović.

NAPOMENA: 

Bibloteka u Kladovu je punih 12 godina pozicionirana na kulturnoj mapi Srbije sa aktivnim radom bibliobusa u 12 naselja opštine Kladovo. Pored toga je i uspešni organizator prvog i drugog međunarodnog festivala sa pratećim tematskim konferencijama o putujućim bibliotekama koje je okupilo kolege iz Holandije, Francuske, Španije, Portugalije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, BIH, Crne Gore, Republike Srpske, Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije i Srbije. Otud i inicijativa iz Kladova da se u okviru BDS-a formira Sekcija za rad pokretnih biblioteka Srbije obzirom da postoji veliko interesovanje za uvođenje dostave bibliotečko-informacionih usluga udaljenim korisnicima. Za sada u Srbiji funkcionišu pokretene biblioteke u Prijepolju, Aleksincu, Kruševcu i Kladovu a pripremne radnje za uključivanje u porodicu putujućih bibliotekara sprovode biblioteke u Užicu i Nišu i ima nagovašetaj iz još tri grada  tj. biblioteke. 
Inicijativu za formiranje Sekcije za rad pokretnih biblioteka, pokrenula je Žaklina Nikolić, dipl. bibliotekar savetnik i direktorka Biblioteke "Centar za kulturu" Kladovo, što je odobrio Upravni odbor Bibliotekarskog društva Srbije decembra 2021.
Sekcija je aktivni član BDS-a i okuplja 20 članova.