Prekogranična saradnja sa Rumunijom u oblasti kulture

02.07.2015.

Opštinu Kladovo, Biblioteku "Centar za kulturu" Kladovo" i Arheološki muzej Đerdapa, 02. jula 2015., posetila je delegacija kulturnih poslenika iz susednog rumunskog grada Drobete Turnu Severin.

Povod posete je inicijativa  o prekograničnoj saradnji u oblasti kulture za sredstva IPA fondove u oblasti kulture. Gosti iz Rumunije i predsednik opštine Kladovo dr Dragan Budujkić, konstatovali su da nažalost do sada opštini Kladovo, u pisanju projekata nije prioritet bio kultura, i da se ta praksa treba promeniti u korist spajanja ideja i programa dva susedna grada koja fizička razdvaja međunarodna reka Dunav, ali ga spaja zajedničkom istorijom i bogatom kulturnom i prirodnom  baštinom.

Rumunsku delegaciju predvodila je  Emilija Mihailesku menadžerka Centra za kulturu u oblasti okruga Mehedinci  i Doinita Mariana Chircu  direktorka Regionalnog muzeja „Gvozdena vrata“.

Kako je dogovoreno, opštinski stručni timovi iz dve susedne zemlje uključiće se u izradu projekata sa kojima će opština Kladovo  i  okrug Mehedinci konkurisati za finansijsku podršku EU.

Najveće opcije saradnje su moguće sa muzejima.                  

Pišu o tome:
 http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/inicijativa_za_prekogranicnu_saradnju_u_oblasti_kulture.73.html?news_id=304548