Pristižu nove knjige iz otkupa Ministarstva kulture za potrebe biblioteke

01.07.2016.

Fond Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo biće obogaćen sa skoro  900 knjiga koje je Ministarstvo kulture i informisanja RS  otkupilo za srpske biblioteke iz izdavačke ponude za 2015. godinu.

Kladovska biblioteka je imala na raspolaganju sumu od 522.633,40  dinara za odabir publikcija 385.507,00 dinara  za potrebe biblioteke, dok je dodatnih  137.126,40 dinara za potrebe pokretne biblioteke – bibliobusa koji obilazi 12 naselja opštine Kladovo.  Nažalost, to je za 107.000,00 dinara manje nego što je bilo prethodne godine, što su osetile sve biblioteke u Srbiji.

Knjige iz otkupa Ministarstva kulture i informisanja RS počele su da pristižu, dnevno se obrađuju u elektronskom katalogu i do polovine avgusta već su dostupni korisnicima biblioteke.

Prelistajte elektronski katalog naše biblioteke i pronađite omiljene naslove i autre knjiga:

http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70815

 

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo je u 2015. godini upisala  1.546 korisnika , registrovala 13.094  poseta i izdala je 20.928 knjiga. Nabavljeno je 2.696 knjiga. Više iz poklona nego iz kupovine.

Stanje knjižnog fonda na dan 31.12.2015. je bilo 46.241 publikacija.

Opština Kladovo, osnivač biblioteke u Kladovu, 2013. godine, u godini kada je biblioteka obeležila 140 godina od formiranja prve čitaonice u Kladovu, ukinula je sredstva za kupovinu knjiga i obnovu knjižnog fonda koja su bila u iznosu od milion dinara (inače obaveza svih lokalnih samouprava po članu 27. Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Sl.glasnik RS“ br. 52/2011).

Nakon dve godine degradacije postojanja i rada biblioteke ali i 1.500 korisnika, građana i građanki opštine Kladovo, lokalna samouprava budžetom za 2016. godinu vraća stavku za kupovinu knjiga u simboličnom iznosu od 300.000,00 dinara.

Nadajući se boljom statusu, bibliotekari iz Kladova trude se da različitim aktivnostima, učešćima na konkursima, molbama za sponzorstva i donacije, animacijama lokalnog stanovništva, obezbede veći fond knjiga kao i prikladne programe, i na taj način ipak pruže više svojim korisnicima, jer to skoro 1.600 korisnika u gradu i 12 sela opštine Kladovo zaslužuju.

Radno vreme biblioteke u Kladovu je svakog radnog dana od 07h do 20h.