Produžen rok vraćanja knjiga

03.04.2020.

Poštovani korisnici Biblioteke,

Javljate nam se često sa pitanjima kada počinjemo da radimo i šta sa knjigama koje su kod Vas duže od propisanog roka.Ta činjenica nas mnogo radujemo jer nam potvrđuje da smo sa svim našim aktivnostima potrebni našim korisnicima ali i lokalnoj zajednici.

Radi očuvanja javnog zdravlja, a u skladu sa merama na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, vreme tokom kojeg Biblioteka ne radi sa korisnicima neće se računati u propisani rok za pozajmljivanje građe. U ovom periodu, dakle, ne važi rok od 15 dana za vraćanje građe. Ista se može vratiti nakon uspostavljanja rada sa korisnicima.

Sve novosti u vezi sa radnim vremenom i načinom rada Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo  blagovremeno će postavljati na zvaničan veb sajt http://www.kulturakladovo.rs/

i svoje fejsbuk strane

Biblioteka “Centar za kulturu” Kladovo

https://www.facebook.com/Biblioteka-Centar-za-kulturu-Kladovo-1518000575124664/

Kladovo kroz vreme

https://www.facebook.com/Kladovo-KROZ-VREME-559276824283674/

Dostupna je i zvanična e-mail adresa: kulturakld@gmail.com

Imajte u vidu - Kako bismo opet bili zajedno, moramo malo biti odvojeno.

#OstaniKodkuće