Prof Srđan Adamović iz Kladova dobitnik Ordena Akademske palme Ministarstva prosvete Republike Francuske

30.10.2011.

Ambasador Francuske u Srbiji Fransoa - Gzavije Denio dodelio je četiri Ordena reda Akademske palme u rangu viteza istaknutim srpskim kulturnim poslenicima, koji svojim radom doprinose jačanju naučnih, obrazovnih i kulturnih veza dve zemlje. Jedan od dobitnika ovog priznanja je profesor francuskog jezika i lektor za srpski jezik na Univerzitetu u Strazburu Srđan Adamović iz Kladova.

„Oni zbog kojih smo se danas okupili predstavljaju pravo otelotvorenje vrednosti koje visoko cenimo, a to su jaka vera u svrsishodnost prenošenja znanja i otvorenost prema svetu”, poručio je ambasador Denio na svečanosti uručenja ordena u rezidenciji francuskog ambasadora u Beogradu. Denio je ukazao da profesionalni put nagrađenih srpskih kulturnih poslenika „svedoči o otvorenosti prema svetu i drugima i da on treba da bude nadahnuće mladima iz Srbije i Francuske”.„Danas, kada je Srbija i zvanično, sa podrškom Francuske, predala kandidaturu za ulazak u Evropsku uniju, želeo bih da vam još jednom izrazim svoju ličnu podršku daljem razvoju intelektualne, naučne, umetničke i kulturne razmene, naročito kada se radi o mladima”, rekao je francuski ambasador.

Ambasador Francuske u Srbiji Fransoa - Gzavije Denio, pre nego što je uručio orden Srđanu Adamoviću, obratio se svečanim govorom;

„Poštovani Gospodine Adamoviću, čast mi je da Vam uručim ovo odlikovanje kao priznanje za sve vaše napore u približavanju srpske i francuske kulture. Neumorno radite na razvoju saradnje između naše dve zemlje, kako u oblasti kulture, tako i u oblasti jezika.

Nakon završenog školovanja u Prokuplju, nastavili ste studije francuskog jezika u Novom Sadu. Kao mladi diplomirani profesor francuskog jezika, svoje prvo radno mesto dobili ste u gimnaziji u Kladovu, gradu koji postaje Vaš novi zavičaj. Oduševljeni Francuskom, odlučili ste da treba uspostaviti veze koje će Francusku povezati sa Vašim gradom. Tako ste došli na izuzetnu zamisao, 1996. godine,  da osnujete udruženje „Alijansa Jugoslavija – Francuska“, koje `e kasnije postati „Alijansa Srbija – Francuska“. Da biste to ostvarili, oko sebe okupljate mlade frankofone entuzijaste kako biste razvili programe kurseva francuskog jezika kao i kulturne programe. Petnaest godina kasnije, izuzetan rezultat je tu, vidljiv svima – prijatan i topao prostor u okrilju Centra za kulturu, pedesetak polaznika kurseva, organizovanje Praznika muzike svake godine kao i takmičenje za najbolju frankofonu pesmu, centar ya polaganje ispita DELF-DALF. Zahvaljujući Vama, Frankofoni centar u Kladovu je postao mesto susreta i razmene, jedinstven po uspešnosti u Srbiji u ovoj oblasti.

Vaša nova profesionalna zaduženja kao lektora za srpski jezik na Univerzitetu u Strazburu nisu raskinula Vašu vezu sa Kladovom, naprotiv. Izuzetna saradnja koja je uspostavljena sa francuskim Departmanom Vandeja mnogo duguje Vašem ličnom zalaganju; našli ste načina da uspostavite profesionalne i prijateljske veze sa ovom velikom francuskom regijom i one su dovele do razvoja projekta decentralizacije saradnje koja je izuzetno aktivna ovih poslednjih godina; grancuski Departman Vandeja je gradu Kladovu poklonio pokretnu biblioteku – bibliobus sa 1000 knjiga na francuskom jeziku; umeli ste da opčinite svoje prijatelje iz Vandeje predstavljajući im lepote svog regiona. Tako je uspostavljena bogata kulturna razmena koja je dovela, pored ostalog, i do organizovanja jedne izuzetne izložbe u Vandeji o sakralnoj umetnosti u Srbiji, kao i razvoja aktivne saradnje između Regionalnog muzeja u Vandeji i više muzeja u Srbiji.

Preko Vas i zahvaljujući Vama, ovim pozdravljamo i značajno prisustvo frankofonije i frankofilije u Kladovu i u regionu.

Gospodine Srđane Adamoviću, u znak zahvalnosti za brojne inicijative koje ste pokrenuli u korist razvoja francuskog jezika i kulture u Srbiji, u ime Ministra prosvete Republike Francuske, odlikujem Vas Ordenom reda Akademske palme u rangu viteza.“

Ostali dobitnici su profesor francuskog jezika u Užičkoj gimnaziji Borka Vesović, naučni savetnik Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Vujadin Ivanišević i profesor beogradskog Pravnog fakulteta i sudija Ustavnog suda Srbije Goran Ilić. 

Dodeli ordena prisustvovala je i ministarka pravde Snežana Malović, kao i veliki broj profesora i ličnosti iz kulturnog i javnog života.

Orden reda Akademske palme, najstarije francusko civilno odlikovanje, ustanovio je Napoleon I 1808. godine i njime se odlikuju akademski radnici, osobe koje su postigle zapažene rezultate na poljima obrazovanja i istraživačkog naučnog rada, prvenstveno u univerzitetskim okvirima, ali i osobe koje svojim obrazovnim radom značajno doprinose opštem kulturnom nasleđu.

Lenta je od ljubičastog moarea, a odlikovanje simbolično predstavlja venac od maslinovih grančica.


Izvori informacija;

 Protokol služba Ambasade Francuske u Beogradu

 http://www.politika.rs/rubrike/kultura-i-zabava/Francuski-ambasador-urucio-cetiri-ordena-Akademske-palme.lt.html

 http://www.tanjug.rs/videoDet.aspx?galID=47868

 Fotografije: Televizija Kladovo