Program edukacije o narkomaniji

01.03.2012.

Centar za kulturu Kladovo započinje program edukacije najmlađe populacije o štetnosti narkomanije, pod nazivom „Ni malo, ni jednom, ni ponekad“, počev od 06. marta 2012. godine, kada su zakazana prva predavanja za učenike VII i VIII razreda Osnovne škole „Vuk Karadžic“ iz Kladova, a nakon toga za učenike Gimnazije „Sveti Sava“ i Tehničke škole.

Predavač Branislava Berić, ističe;  jedan od važnih razloga eksperimentisanja sa drogama je i nedovoljna informisanost mladih. Predavanjem će se predočiti i neke opšte karakteristike pojedinih psihoaktivnih supstanci, kao i njihove štetne posledice po zdravlje, bilo fizičko, bilo mentalno...

Obzirom da se uzrasna kategorija u kojoj mladi imaju prva iskustva sa drogama pomerila na jos mlađi uzrast (u proseku oko 15 godina), predavanjem će se ukazati i na neke vrlo štetne "igre" koje igraju uzimaoci droga, a koje imaju za cilj da mladu osobu, u jednom vrlo nestabilnom, turbulentnom, a pritom najvažnijem i presudnom periodu u razvoju čoveka, adolescenciji, podstaknu na upotrebu droga. Zbog svega toga javlja se i nužnost za jednom demistifikacijom ovog sveta uzimaoca droga, kao i za ukazivanjem mladim ljudima na neke puteve koji će im pomoći da odole svim tim izazovima savremenog doba...

Zbog toga je jedan od ciljeva ovog programa i razbiti neke od najuobičajenijih iluzija i nagnati mlade ljude da shvate da je strah koji prirodno osećaju kada se upuštaju u nova iskustva, sasvim opravdan...