Program stručne prakse za pripravnike

28.06.2022.

U okviru realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, sedam mladih osoba sa evdencije nezaposlenih u Kladovu, od kojih pet sa srednjom i dve sa visokom stručnom spremom, dobilo je ugovore za uključenje u Program stručne prakse.

Korisnicima programa podsticanja zapošljavanja ugovori su uručeni u svečanoj sali Opštine Kladovo 21. juna 2022. godine, čime su ispunjeni svi uslovi za početak njihovog osposobljavanja za rad u svojoj struci. Polaznici će praksu obavljati u lokalnoj Turističkoj organizaciji, Opštinskoj upravi, Zdravstvenom centru, Biblioteci „Centar za kulturu“ Kladovo (jedno lice angažovano na šest meseci) i preduzeću „Tekijanka“.

Ugovore su nezaposlenima i predstavnicima poslodavaca uručili zamenik predsednika Opštine Kladovo Bojan Božanović i vršilac dužnosti direktora Filijale Bor Nacionalne službe za zapošljavanje Lidija Načić.

Za realizaciju ovog i još dva programa koji su deo lokalnog akcionog plana, opština Kladovo izdvojila je pet miliona dinara za 2022. godinu.

Kroz lokalni i nacionalni akcioni plan u ovoj godini, do sada je zaposleno sto lica i izdvojeno 23 miliona dinara.