Promocija Leksikona Nacionalnog parka Đerdap

03.06.2016.

Povodom obeležavanja dana osnivanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, u utorak 7. juna 2016. godine u Donjem Milanovcu (uprava JP NP "Đerdap) pored protokolarnog dela, prirediće se i promocija Leksikona Nacionalnog parka Đerdap glavnog urednika Ane Milanović-Pešić u izdanju Službenog glasnika.

ĐERDAP, prvi tom edicije Leksikoni nacionalnih parkova Srbije, zajednički je leksikografski poduhvat Službenog glasnika, JP Nacionalni park Đerdap i Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU.

U 824 tematska članka, sa preko 500 fotografija i posebno priređenim geografskim kartama, ovo leksikografsko delo prvi je put na jednom mestu pored prirodnog predstavlja i kulturno nasleđe i đerdapskog područja, gde je kultura Lepenskog Vira bila razvijena 9.500–5.500 godina pre nove ere, mnogo pre nego što su Jason i Argonauti u potrazi za zlatnim runom kročili na ovo tle. Prikazujući, uz prirodne karakteristike NP Đerdap, i nekadašnji i današnji život stanovnika ovoga kraja, Leksikon sadrži građu iz oblasti geologije, reljefa, klime, hidrografije, demografije, flore, faune, zaštite prirode, etnologije, istorije, arheologije, umetnosti i kulture i privrede. Delo je 10 urednika, 40 autora tekstova, 34 autora fotografija i većeg broja saradnika iz đerdapskog kraja.

Jedan od urednika Leksikona Nacionalnog parka Đerdap je Žaklina Nikolić.