Promocija knjige „Selo u pograničju“

28.11.2012.

U okviru realizacije projekta „Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije“,  u četvrtak  06. decembra 2012. od  17,00h u biblioteci Centra za kulturu Kladovo, promoviše se knjiga „Selo u pograničju“.

Na promociji govore priređivači knjige:

Dr Đura Stevanović, direktor Zavoda za proučavanje sela

Dr Dragan Todorović, docent na Filozofskom fakultetu u Nišu,

Mr Milovan Vuković, vanredni profesor, Tehnički fakultet u Boru,

Mr Danijela Voza, asistent-doktorant, Tehnički fakultet u Boru,

Mr Njegoš Dragović, doktorant, Tehnički fakultet u Boru

Jedna od tema iz sadržaja knjige je i naselje opštine Kladovo - Brza Palanka sa svojim specifičnostima.